Národní strategie pro dřevo

V Programovém prohlášení Vlády ČR (leden 2022) je závazek zpracovat surovinovou politiku pro dřevo. Tímto krokem chceme podpořit dřevo jako obnovitelný materiál ve stavebnictví, podpořit lokální a regionální zpracování, vč. podpory propagace, inovací a výzkumu. Za tímto účelem byla zřízena Stálá pracovní skupina pro surovinovou politiku pro dřevo při radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR. Předložit Surovinovou politiku pro dřevo bychom chtěli Vládě ČR do konce tohoto roku. Hlavními cíli jsou zejména zvyšování přidané hodnoty zpracování dřeva v ČR, podpora rozvoje tuzemského dřevozpracujícího průmyslu a navazujících zpracovatelských sektorů, vytvoření předpokladu pro vyšší uplatnění dřevní hmoty, zajištění trvalosti dřevní produkce, snižování závislosti na importu dříví a výrobků ze dřeva a omezování exportu dřevní hmoty.


Mgr. Patrik Mlynář je náměstkem Ministra zemědělství a vrchní ředitel pro řízení Sekce lesního hospodářství. Jeho agendou je vytváření koncepcí ministerstva v oblasti lesního hospodářství.

Patrik Mlynář

  • Ministerstvo zemědělství
  • 15. 11. (09:35 - 09:50)
  • 15 Minut

Registrace vstupenek

Kapacita přednáškových sálů je plně obsazena! Nové registrace již nemohou být akceptovány. Sledujte nás pro informace o WOOD CAMP LIVE 2024.

Nastavení cookies

...

Cookies používáme za účelem zobrazit vám relevantní obsah. Se soubory cookies pracujeme i proto, abychom web woodcamp.cz mohli neustále optimalizovat a přizpůsobovat vašim preferencím i námi používané reklamní sdělení.

Nastavení cookies.

Ochrana soukromí a správa cookies

Nastavení souborů cookies