Spolupráce na realizaci občanských a veřejných budov ze dřeva

Dřevo se jako materiál pro nosnou konstrukci čím dál více uplatňuje vedle rodinných domů i u staveb občanské vybavenosti a ve veřejním sektoru. Logicky.

Kde jinde bychom měli uplatňovat principy udržitelnosti než právě v budovách pro veřejnost nebo školských zařízeních?! Specifické požadavky a nároky investorů stejně jako rozmanité zkušenosti z realizací si přestavíme na několika konkrétních případech.

-

In addition to houses, wood is increasingly used as a material for load-bearing construction in public buildings and in the public sector. Logically.

Where else should we apply the principles of sustainability than in public buildings or educational facilities? The specific requirements and demands of the investors as well as the diverse experiences from the implementation will be illustrated with a few specific cases.

Jiří Skřipský

  • Nema
  • 15. 11. (16:00 - 16:20)
  • 20 Minut

Registrace vstupenek

Kapacita přednáškových sálů je plně obsazena! Nové registrace již nemohou být akceptovány. Sledujte nás pro informace o WOOD CAMP LIVE 2024.

Nastavení cookies

...

Cookies používáme za účelem zobrazit vám relevantní obsah. Se soubory cookies pracujeme i proto, abychom web woodcamp.cz mohli neustále optimalizovat a přizpůsobovat vašim preferencím i námi používané reklamní sdělení.

Nastavení cookies.

Ochrana soukromí a správa cookies

Nastavení souborů cookies